Configuració

Aquesta aplicació li permet configurar paràmetres i opcions de la suite de gestió.

Formulari de configuració

Aquesta és l'aplicació de configuració, permet canviar o ajustar diferents opcions de la suite de gestió (logos, marques d'aigua, etc ..).

Pestanya General

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració general.

 • Títol de l'aplicació: És el títol que apareix a la part superior al costat de la versió de SaltOS que s'utilitza.
 • Mida dels gràfics en els llistats: Grandària que s'utilitzés en els gràfics dels diferenes llistats.
 • Mida dels gràfics en els formularis: Grandària que s'utilitzés en els gràfics dels diferenes formularis.
 • Cerca notificacions de l'agenda: Cada quant de temps es verificarà si hi ha alguna anotació pendent a l'agenda.
 • Cerca correus nous: Cada quant de temps es verificarà si hi ha correus nous a descarregar del servidor.
 • Comprovar la safata de sortida: Cada quant de temps es verificarà si hi ha nous correus a enviar.
 • Cerca posts nous: Cada quant de temps es verificarà si hi ha nous post a descarregar.
 • Oblidar feeds esborrats: Determina el temps que passés fins que s'esborri totalment el feed de l'aplicació, ajuda a no descarregar informació ja esborrats.
 • Comprovar avís de tancament de sessió: En cas de no marcar "recordar contrasenya en aquest ordinador" a l'inici de sessió. Aquest paràmetre determina cada conte s'ha de comprar si s'ha de tancar la sessió per inactivitat.
 • Avisar el tancament de sessió: Quant de temps abans s'ha d'avisar quan es vagi a tancar la sessió.
 • Indexar fitxers nous: Cada quant de temps es verifiqués si hi ha nou arxius que indexar.

Pestanya Logotip

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració del logotip de l'entitat.

 • Posició i mesures del logotip:
  • X: Eix horitzontal, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
  • I: Eix vertical, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
  • Ample: Ample del logotip en paper, expressat en mil·límetres.
  • Alt: Alt del logotip en paper, expressat en mil·límetres.
 • Fitxers logotip:
  • Fitxer del logo actual: Visualització del logo actual.
  • Nou fitxer (només JPEG): En cas que vulgui canviar el logotip, seleccioneu aquí el nou arxiu, només formats (JPEG).
 • Colors en els documents PDF generats:
  • Línies: Color de les línies que s'utlizan per dibuixar caixes, línies de columnes i de files, etc ...
  • Títols: Color dels títols utilitzats en els documents generats.
  • Textos: Color del text normal que s'utilitzés en els documents generats.

Pestanya Marques d'aigua

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració de les marques d'aigua en els diferents documents tipus que permet generar SaltOS (*).

 • Text: Text a imprimir com marca d'aigua.
 • Posició X: Eix horitzontal, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
 • Posició Y: Eix vertical, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
 • Mida: Mida de la lletra.
 • Angle: Angle de desplaçament d'impressió del text, comptant com a punt central d'àncora, el centre del text imprès respecte a l'eix horitzontal de la pàgina.

(*) Actualment SaltOS permet generar els següents documents tipus: Actes, parts, factures, albarans, pressupost, clients, projectes, possibles clients, correu, feeds.

Pestanya Compte de correu

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració del compte de correu generica que s'utilitzarà en SaltOS per enviar mails generats automàticament.

 • Nom: Nom del compte de correu.
 • Mail: Compte de correu.
 • Servidor SMTP: URL del servidor de sortida de correu.
 • Port: Port del servidor.
 • Seguretat: Tipus de seguretat a l'hora de connectar-se al servidor de correu.
 • Usuari: Usuari d'accés al servidor per aquest compte de correu.
 • Clau: Contrasenya d'usuari d'accés al servidor.
 • Utilitza el va enviar asíncron: Determina si s'utilitzarà l'enviament asíncron de correu.
 • Email per al suport tècnic: En cas de no incloure un mail a aquest apartat, tots els bugs reportats s'enviaran directament al projecte SaltOS.

Pestanya Comptabilitat

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració general

 • Moneda: Moneda a utilitzar en la suite.
 • Nom de l'impost (es suma): Nom de l'impost a utilitzar, impostos que s'han de sumar a factures.
 • Valor per defecte (només si es fa servir): Valor de l'impost.
 • Nom de l'impost (es resta): Nom de l'impost a utilitzar, impost que s'han de restar en factures.
 • Valor per defecte (només si es fa servir): Valor de l'impost.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577