Instal·lació manual de CentOS juliol

El programa d'instal·lació està pensat per a usar-se en equips nous i destinar tot el disc per a instal·lar CentOS 7 amb SaltOS pre-instal lat. Si el seu cas és un altre i desitja instal·lar la imatge de CentOS 7 a SaltOS, hi ha una altra opció que és l'anomenada instal·lació manual.

Per això, a continuació es descriuran tots els passos necessaris:

 • Crear i donar format a les particions
 • Muntar les particions i extreure tots els fitxers de la imatge cap al disc
 • Muntar la resta de directoris
 • Instal·lar grub per permetre l'arrencada del sistema operatiu
 • Crear certificat i donar permisos al directori / var / www / html
 • Desmuntar els directoris i les particions

Crear i donar format a les particions

Si el nostre sistema és un sistema basat en BIOS:

 // CREATING BIOS FILESYSTEM
 echo 'unit: sectors\\n2048,1024000,83\\n1026048,0,83' | sfdisk ${dev}
 mkfs.ext4 -L boot ${dev}1
 mkfs.ext4 -L root ${dev}2

I si el nostre sistema fa servir el nou sistema UEFI:

 // CREATING UEFI FILESYSTEM
 sgdisk -n 1:0:+200M -t 1:ef00 -c 1:'EFI System Partition' -n 2:0:0 -t 2:0700 -c 2:'' ${dev}
 mkfs.vfat -n EFI ${dev}1
 mkfs.ext4 -L root ${dev}2

notes:

 • Quan s'usa $ {dev}, s'està referint al disc on s'instal·larà el sistema operatiu.
 • Quan s'usa $ {boot}, s'està referint a "boot" per a sistemes BIOS o "boot / efi" per a sistemes UEFI
 • Quan s'usa $ {dev} 1, aquesta es refereix a la partició usada per boot o EFI
 • Quan s'usa $ {dev} 2, aquesta es refereix a la partició usada per allotjar els fitxers del sistema operatiu

Muntar les particions i extreure tots els fitxers de la imatge cap al disc

El següent pas és muntar l'estructura de directoris per a descomprimir la imatge

 // WRITING FILES
 mkdir /sysroot/root
 mount ${dev}2 /sysroot/root
 mkdir -p /sysroot/root/${boot}
 mount ${dev}1 /sysroot/root/${boot}
 unsquashfs -f -d /sysroot/root/ /sysroot/cd_root/root.img

Muntar la resta de directoris

El següent pas és muntar la resta de directoris per a poder instal·lar grub.

 mount -o bind /dev /sysroot/root/dev
 mount -o bind /dev/pts /sysroot/root/dev/pts
 mount -o bind /dev/shm /sysroot/root/dev/shm
 mount -o bind /proc /sysroot/root/proc
 mount -o bind /sys /sysroot/root/sys

Instal·lar grub per permetre l'arrencada del sistema operatiu

En el cas que el nostre sistema faci servir UEFI, haurem d'executar el següent bloc d'ordres abans d'instal·lar grub.

 // SOME FIXES FOR UEFI FILESYSTEMS
 chroot /sysroot/root mv /etc/fstab.efi /etc/fstab
 chroot /sysroot/root grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

Amb la següent comanda, s'hauria d'instal·lar grub sense problemes.

 // INSTALL GRUB
 chroot /sysroot/root grub2-install ${dev}

En alguns sistemes UEFI com VirtualBox, cal deixar el carregador d'arrencada al directori EFI / BOOT en lloc de l'EFI / centos. Per a això, la solució que he trobat és executar el següent bloc d'ordres.

 // SOME FIXES FOR UEFI FILESYSTEMS
 rsync -va /sysroot/cd_root/EFI/BOOT /sysroot/root/boot/efi/EFI/
 rm -f /sysroot/root/boot/efi/EFI/BOOT/grub.cfg
 cp /sysroot/root/boot/efi/EFI/centos/grub.cfg /sysroot/root/boot/efi/EFI/BOOT/

Crear certificat i donar permisos al directori / var / www / html

El següent pas és crear el certificat per apatxe i donar permisos a l'apatxe perquè pugui accedir al directori / var / www / html.

 // CREATE CERTIFICATE AND SETTING PERMISSIONS
 chroot /sysroot/root /etc/pki/tls/make-apache-ssl-cert.sh
 chroot /sysroot/root chown apache.apache /var/www/html

Desmuntar els directoris i les particions

I per acabar, cal desmuntar els directoris i particions.

 // UMOUNT DIRECTORIES AND PARTITIONS
 umount /sysroot/root/sys
 umount /sysroot/root/proc
 umount /sysroot/root/dev/shm
 umount /sysroot/root/dev/pts
 umount /sysroot/root/dev
 umount /sysroot/root/${boot}
 umount /sysroot/root
 rmdir /sysroot/root

I si volem ser estrictes:

 // UMOUNT SOURCE SETUP
 umount /sysroot/cd_root
 rmdir /sysroot/cd_root


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577