Instal·lar CentOS 7 en VirtualBox

Creació de la màquina virtual per instal·lar CentOS 7

Els passos per instal·lar CentOS 7 en VirtualBox, són els mateixos que per instal·lar CentOS 7 en un ordinador (documentat en una altra FAQ). En aquest document s'explicarà com crear i configurar una màquina virtual amb VirtualBox perquè arrenqui amb la ISO i disposi de connexió a la xarxa local per poder accedir a SaltOS.

Per a això, el primer pas és obrir VirtualBox:

Des de la pantalla anterior, farem clic al botó "Nova", que ens permetrà crear una nova màquina virtual:

En aquesta pantalla, cal triar els següents valors:

  • Nom: CentOS 7
  • Tipus: Linux
  • Versió: Red Hat (64 bits)

A continuació, cal prémer sobre el botó "Següent".

En aquesta pantalla, cal posar la memòria que se li assignarà a la màquina virtual, que haurà de ser com a mínim de 1024 MB. Després premerem sobre el botó "Següent".

En aquesta pantalla, triarem l'opció de "crear un disc dur virtual ara" i premerem el botó de "Crear".

En aquesta pantalla, triarem la primera opció "VDI (VirtualBox Disk Image)" i premerem el botó "Següent".

En aquesta pantalla, triarem la primera opció "Reservat dinàmicament" i premerem el botó "Següent".

En aquesta pantalla, establirem el nom de la imatge "CentOS 7" i establirem la mida de la mateixa en 8.00 GB. Després farem clic sobre el botó "Crear".

Modificar la màquina virtual per poder arrencar amb la ISO de CentOS 7

Un cop fet això, apareixerà una altra vegada la finestra inicial amb una màquina virtual existent anomenada "CentOS 7". Seleccionarem aquesta màquina virtual amb el ratolí i polsarem sobre el botó "Configuració".

D'aquesta pantalla, premerem sobre l'opció del menú anomenada "emmagatzematge".

D'aquesta pantalla, premerem sobre el CD que apareix sota el "Controlador IDE" i un cop seleccionat aquest element, premerem el botó amb la imatge d'un CD que apareix al costat de l'opció "Unitat CD/DVD: Secundari mestre". De les opcions que ens apareixeran, haurem de triar l'opció de" Seleccionar un arxiu de disc virtual de CD/DVD".

Ara, amb el selector de fitxers que s'obrirà, haurem de buscar la imatge ISO que hem descarregat per instal·lar CentOS 7.

Un cop seleccionada la imatge ISO que farem servir per a la instal·lació de CentOS 7, premerem sobre el botó "D'acord".

Inici de la instal·lació

El següent pas és prémer el botó "Iniciar" per encendre la nova màquina virtual que hem creat per a instal·lar CentOS 7. Amb això, la màquina virtual s'iniciarà i començarà la instal·lació de CentOS 7 de manera desatesa.

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.

Modificar la màquina virtual per poder arrencar amb el nou CentOS 7

En aquest punt del procés, CentOS 7 ja estarà instal·lat al disc dur de la màquina virtual, de manera que ara cal treure el CD/DVD. Per a això, accedirem a la configuració de la màquina virtual i en lloc de seleccionar una imatge ISO, triarem l'opció de "Eliminar disc de la unitat virtual".

Ara, premerem el botó "D'acord".

Primer arrencada de CentOS 7

La màquina virtual de CentOS 7 amb SaltOS pre-instal·lat ja està llesta per a ser executada. Per a això, premerem sobre el botó "Iniciar".

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.

Descarregar la darrera versió estable o nightly de SaltOS

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.

Nota: Aquesta pantalla esta documentada en una altra FAQ.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577