Instal·lar CentOS 7 en un ordinador

Passos necessaris abans d'instal·lar CentOS 7

Per instal·lar CentOS 7 en un ordinador, s'ha de descarregar-se la ISO de la zona de descàrregues del web del projecte i:

  • o bé gravar la ISO en un DVD per tenir un DVD que arrenqui el programa d'instal·lació
  • o bé gravar la ISO en un pendrive (explicat en una altra FAQ).

En qualsevol dels casos, caldrà configurar l'ordinador perquè pugui arrencar amb el mètode seleccionat. Una vegada que es compleixin els requisits anteriors, el procés d'instal·lació és desatès i no requereix de cap altra tasca manual. La idea d'aquest mètode d'instal·lació és que el programa d'instal·lació realitzi totes les tasques necessàries de forma automàtica i desatesa. Quan la instal·lació finalitzi, l'ordinador s'apagarà i n'hi haurà prou amb treure el mitjà usat en la instal·lació, ja sigui el DVD o el pendrive.

Instal·lació de CentOS 7

El programa d'instal·lació no requereix d'interacció amb l'usuari per crear les particions. En aquest punt, el programa d'instal·lació pararà mostrant un missatge d'error si es detecten particions en el primer disc dur.

Si tot és correcte, després de treure el mitjà usat en la instal·lació (DVD o pendrive), ja es pot encendre l'ordinador. Per defecte, s'iniciarà amb el nucli per defecte.

Primera arrencada de CentOS 7

Si no toquem cap tecla, el sistema arrencarà de forma automàtica.

La càrrega del sistema pot trigar entre 30 segons i 2 minuts, depenent de com sigui de ràpida la màquina on s'executi CentOS 7.

Una vegada que finalitzi l'arrencada del sistema, ens apareixerà una pantalla de text amb indicacions sobre el nucli de Linux usat, la versió d'Apache, MariaDB i PHP. Per accedir al sistema, la clau per defecte és "toor". És recomanable canviar-la per evitar que estranys puguin entrar a l'equip. La comanda per canviar la clau és "passwd".

La pantalla anterior també ens indica la URL que hem d'utilitzar des d'un altre equip per accedir al wizard de SaltOS.

Descarregar la darrera versió estable o nightly de SaltOS

En accedir a aquesta URL des d'un navegador, apareixerà la següent pantalla:

On haurem de seleccionar quin tipus de paquet volem instal·lar:

  • Stable version: aquesta és la versió estable, que es publica cada cert temps.
  • Nightly version: aquesta és la versió nocturna que es publica diàriament.

Un cop seleccionada l'opció desitjada, el wizard descarregar els fitxers mes recents per a l'opció triada i ens convidarà a iniciar la instal·lació (documentada en una altra FAQ).


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577