Descàrrega i instal·lació de SaltOS

Descàrrega de SaltOS

Abans de començar amb la descàrrega i instal·lació de SaltOS haurem de saber quina versió i paquet ens interessa utilitzar:

Paquets autoinstal·lables: estan pensats per facilitar el treball de preinstal·lació de SaltOS, s'encarreguen de descomprimir, situar i modificar tots els fitxers necessaris perquè l'usuari només s'hagi d'ocupar de llançar el procés d'instal·lació accedint a la URL de SaltOS a través del seu navegador. Aquest tipus de paquets està pensat per a usuaris finals, no requereix de grans coneixements informàtics.

Paquet manual: Aquest paquet és el codi font comprimit. És un paquet adequat per administradors, desenvolupadors, dissenyadors, o usuaris que simplement volen ocupar ells mateixos de tot el procés d'instal·lació de SaltOS en el seu equip.

Versió servidor:

  • Paquet Auto-instal PHP: aquest paquet conté el programa SaltOS i inclou tot el necessari per descomprimir i desempaquetar el programa de forma online. Per utilitzar aquest paquet, descarregueu el paquet i deixeu en un directori de la seva hosting visible des d'Internet. Accediu al fitxer d'instal·lació amb un navegador i apareixerà la pantalla de "Benvinguda a l'instal·lador de SaltOS". Seguiu els passos que se li indiquen i podrà instal·lar SaltOS en el seu servidor de forma ràpida i automàtica.

  • Paquet Auto-instal RPM: aquest paquet està orientat als usuaris que usin servidors basats en paquets RPM com RedHat, CentOS, Fedora i molts altres que han optat per aquest format de paqueteria. Per instal·lar aquest paquet, n'hi haurà prou amb executar des d'un terminal i amb permisos de root el següent comandament: "Rpm -i paquet.rpm". Amb això quedarà instal·lat SaltOS al sistema. Un cop instal·lat el paquet, accedeixi des d'un navegador a la url del hosting usant http://www.example.com/saltos/. Aquesta url donarà accés a la pantalla de benvinguda a l'instal·lador de SaltOS. També es crearà un accés directe al menú d'aplicacions perquè pugui accedir de forma còmoda.

Paquet Manual TGZ:  aquest paquet conté el codi font de SaltOS. Aquesta orientat a usuaris experts o per fer actualitzacions que no requereixin del procés de configuració inicial que proporciona el "Instal·lador de SaltOS".

Versió Escriptori:

  • Paquet Auto-instal EXE: aquest paquet està orientat a usuaris que volen provar SaltOS en un ordinador que executa Microsoft Windows (XP, Vista o 7), MAC OSX o GNU / Linux (32 i 64 Bits). Per instal·lar aquest programa, haurà de descarregar-se el paquet en format EXE (.exe, .app, .sh) al seu ordinador i executar-lo. El wizard d'instal·lació que apareix, instal·larà en el seu equip el programa SaltOS. Addicionalment, també instal·larà Apache 2 i PHP 5.3 necessaris per a poder executar el programa SaltOS. Si el seu equip disposeu d'aquests programes, utilitzeu un altre format. Un cop instal·lat el paquet, accedeixi des d'un navegador a la url del hosting usant http://www.example.com/saltos/. Aquesta url donarà accés a la pantalla de benvinguda a l'instal·lador de SaltOS. També es crearà un accés directe al menú d'aplicacions perquè pugui accedir de forma còmoda.

Instal·lació de SaltOS

Un cop descarregada i preinstal·lada la versió adequada al nostre perfil d'usuari, quan accedeixi amb el seu navegador per primera vegada a SaltOS es llancés l'instal·lador amb 6 senzills passos que a continuació us detallem:

Pas 0 Selecció de l'idioma, disseny i icones

En aquest pas s'ha de seleccionar l'idioma que tindrà l'aplicació, el disseny a utilitzar i el conjunt d'icones. Un cop instal·lat, aquestes característiques es poden canviar sense problemes des del perfil d'usuari en l'aplicació.

Pas 1 Permisos d'escriptura, Variables d'entorn i test programes externs

El primer que es realitza en aquest pas és comprovar que SaltOS tingui permisos d'escriptura en l'estructura de carpetes on s'executa.

Determinar les variables d'entorn com l'rutes d'execució, i la codificació a utilitzada en les ordres de terminal.

Finalment en aquest pas es comproven els diferents programes externs que serveixen perquè SaltOS tingui algunes característiques especials

Pas 2 Connexió i test amb la base de dades

El primer en aquest pas és triar el tipus de base de dades i el tipus de connector que es va a utilitzar amb l'aplicació.

Si el tipus de base de dades triat és SQLite  en qualsevol de les seves versions, l'instal·lador comprova que tingui accés a la carpeta per poder crear el fitxer de dades necessari.

Si el tipus de base de dades escollit és MariaDB* O MySQL  en qualsevol de les seves versions, l'instal·lador mostrar una pantalla amb les dades necessàries per realitzar la connexió amb la base de dades.

* Projecte SaltOS recomana l'ús de MariaDB com a gestor de base de dades

Pas 3 Compte administrador, configuració de servidor, i càrrega inicial de dades

La primera dada que ens demana en aquest pas són les dades (nom i contrasenya) del usuari  administrador, com a informació opcional  es podrà incloure el correu de l'administrador  que s'utilitzés per rebre els correus enviats a través de l'aplicació de suport.

Pas 4  Selecció de les aplicacions

Aquest és un pas important, triarem les aplicacions que farem servir amb salts. Podem triar un perfil predeterminat que ens instal·lar unes aplicacions per defecte.

Un cop seleccionat el perfil adequat, l'instal·lador ens permet modificar una per una la selecció d'aplicacions.

Pas 5 Resum i confirmació de la instal·lació

Aquest és un pas informatiu de com ha anat tot el procés d'instal·lació fins a aquest punt, en cas que vulguem variar alguna cosa aquest és el moment, un cop fem clic a instal·lar SaltOS, es generar el procés d'instal·lació sobre el sistema.

Pas 6 Resultat de la instal·lació

Últim pas, informació del resultat de la instal·lació de SaltOS, si tot ha anat bé, pel que fa fem clic a Inicia SaltOS anirem directes a l'aplicació per començar a introduir les dades.

Un cop feu clic al botó "Iniciar SaltOS", Ja pot començar a utilitzar SaltOS.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,634
Línies de JS
11,611
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577