Textos predefinits

L'aplicació de Textos predefinits  li permet guardar textos que utilitzi habitualment, per exemple, condicions d'un pressupost o el contingut d'un correu electrònic comercial. Aquests text podran recuperar-se durant la creació o modificació en diverses aplicacions.

Llistat

Aquest llistat li mostra les entrades ja definides, amb el seu identificador o nom i el tipus d'accés (públic / privat).

Creació

A l'hora de crear un text predefinit, escolliu un nom únic que li permeti identificador fàcilment el contingut del text.

Si voleu que el text pugui ser utilitzat per tots els usuaris, com una forma de comiat corporativa en els correus electrònics, marqueu la casella de verficación Tots poden usar aquest text predefinit.

Modificació

La manera d'edició o modificació, li permet establir els mateixos paràmetres que durant la creació. Tingueu en compte que el nom o identificador del text ha de ser únic.

Consulta

La manera consulta d'un text predefinit li permet consultar l'identificador així com el seu contingut.


Línies de XML
63,525
Línies de PHP
20,365
Línies de JS
14,456
Línies de T2T
3,499
Línies de XSLT
2,646
Línies de SQL
1,755