Seguiments

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots seguiments de les tasques realitzades a l'empresa.

Llistat de Seguiments

En el llistat de seguiments podrà trobar les columnes més importants de cada registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica el projecte.
 • Usuari: Usuari que ha creat el seguiment.
 • Client: Perquè client s'ha realitzat el projecte.
 • projecte: Nom que se li ha donat al projecte.
 • Tasca: Nom de la tasca de la qual està realitzant el seguiment.
 • Data: Data en què es va realitzar el seguiment.
 • Hores (*): Hores necessitades per al seguiment de la tasca.

(*) Al final de llistat s'inclou el sumatori d'aquestes columnes, tingui en compte que el resultat només inclou les columnes visibles per pàgina.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.
 • Amb aquesta acció se li portés a la creació d'un nou registre fent servir les dades de l'actual.

Aquest llistat disposa a més de les següents accions:

 • Exportar el llistat de totes les dades de seguiment de tasques a un arxiu amb format Excel.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de seguiments

Aquesta és l'aplicació de seguiment de tasques, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del seguiment classificats en diferents pestanyes: dades principals, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades del seguiment

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del seguiment. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Client (*): Per enllaçar el client per al qual es realitza la tasca.
 • Projecte (*): Per enllaçar en el projecte en el qual està inclosa la tasca.
 • Nom (*): Selector de la tasca sobre la qual es realitza el seguiment.
 • Data (*): Data de realització del seguiment.
 • Comentaris (*): Per indicar dades rellevants sobre el seguiment.
 • Hores (*): Hores que s'han utilitzat per fer el seguiment de la tasca.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un seguiment.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577