Projectes

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots els projecte realitzats a l'empresa.

Llistat de Projectes

En el llistat de projectes podrà trobar les columnes més importants de cada registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica el projecte.
 • Client: Perquè client s'ha realitzat el projecte.
 • projecte: Nom que se li ha donat al projecte.
 • Tasques (€) (*): Import del total de tasques planejades en el projecte.
 • Prod. (€) (*): Import total de tots els productes inclosos en el projecte.
 • Total (€) (*): Import total del projecte.
 • Real (€) (*): Import total real del projecte.
 • Estat: Estat actual del projecte (Sense començar, pressupostat, acceptat, començat, cancel·lat, aturat, acabant, acabat).
 • NT: Nombre de tasques planejades en el projecte.
 • NP: Nombre de productes inclosos en el projecte.
 • NP: Nombre de seguiments vinculats amb el projecte.
 • NC: Nombre de comentaris introduïts sobre aquest projecte.
 • NF: Nombre de fitxers vinculats amb aquest projecte.

(*) Al final de llistat s'inclou el sumatori d'aquestes columnes, tingui en compte que el resultat només inclou les columnes visibles per pàgina.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.
 • Amb aquesta acció es pot crear un nou projecte copiant les dades d'aquest.
 • Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)
 • Mostra dades a través del Visor-PDF.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Gràfiques i estadístiques

En aquesta pestanya podreu veure les estadístiques sobre quants projectes té en cada estat, podent detectar pics i baixades de feina abans que succeeixin i així poder prendre mesures per mitigar aquests moments crítics.

Formulari de projectes

Aquesta és l'aplicació de projecte, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del projecte classificats en diferents pestanyes: dades principals, objectius del projecte, tasques del projecte, productes del projecte, fitxer adjunts, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades del projecte

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del projecte. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Client: Per poder vincular el projecte amb un client.
 • Campanya: Per enllaçar en cas que el projecte hagi estat. Comanda gràcies a una campanya comercial concreta.
 • Nom (*): Nom que se li vulgui donar al projecte.
 • Data: Data de realització del projecte.
 • Estat (*): Estat en què es troba el projecte (Sense començar, pressupostat, acceptat, començat, cancel·lat, aturat, acabant, acabat).
 • Descripció: Descripció general del projecte.
 • Taula resum: En aquesta taula es pot trobar el total d'hores de tasques, unitats de productes, i l'import total del projecte.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un projecte.

A més, a la primera pestanya té uns botons d'acció.

 • Afegir seguiment: El portés al formulari de nou seguiment perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest projecte.
 • Afegir acta: El portés al formulari de nova acta perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
 • Afegir contacte: El portés al formulari de nou contacte perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
 • Afegir esdeveniment: El portés al formulari de nou esdeveniments perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.
 • Facturar: El portés al formulari de nou contacte perquè pugui omplir la informació pertinent i ho relacionés directament amb aquest client.

Pestanya de Tasques

En aquesta pestanya pot incloure, modificar o eliminar totes les tasques a realitzar vinculades a aquest projecte.

 • Taula Resum: En aquesta taula podrà veure diferent informació sobre les tasques incloses en el projecte: total d'hores, preu mitjà, import total d'hores.
 • Llista de tasques: En aquesta llista podrà incloure, modificar o eliminar tantes tasques com siguin necessàries, els camps que inclou són: descripció de la tasca, hores necessàries, preu unitari, descompte, total tasca.

Pestanya de Productes

En aquesta pestanya pot incloure, modificar o eliminar totes els productes vinculats a aquest projecte.

 • Taula Resum: En aquesta taula podrà veure diferent informació sobre els productes inclosos en el projecte: total d'unitats, import total de productes.
 • Llista de productes: En aquesta llista podrà incloure, modificar o eliminar tants productes siguin necessaris, els camps que inclou són: descripció del producte, unitats, preu unitari, descompte, totalment productes.

Pestanya de Gràfiques i estadístiques

En aquesta pestanya podreu veure les desviacions del projecte respecte al pressupost tant en quantitat com en percentatge.

Pestanya Nous fitxers

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,634
Línies de JS
11,611
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577