Productes

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots productes que tingui l'empresa en el seu catàleg.

Llistat de productes

En el llistat de productes podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica el producte.
 • Nom: Nom del producte.
 • Ref.: Referència interna del producte.
 • Preu (€): Import econòmic abans d'impostos del producte.
 • Dte. (%): Descompte que es realitza a la venda d'aquest producte.
 • IVA (%): Percentatge d'IVA que cal aplicar a la venda del producte.
 • Total (€): Total import aplicant descomptes i impost.
 • Web: Pàgina web d'informació del producte.
 • MF: Nombre de fitxers vinculats a aquest producte.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de productes

Aquesta és l'aplicació de productes, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades del producte classificats en diferents pestanyes: dades principals, fitxers adjunts, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades del producte

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades del producte. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Nom (*): Nom que se li dóna al producte.
 • Ref.: Referència interna del producte
 • Descricion: Descripció del producte.
 • Preu (€) (*): Preu del producte abans d'aplicar impost.
 • Dte. (%): Descompte que es realitza en aquest producte.
 • IVA (%): IVA que cal aplicar en la compra del producte.
 • Dimensions: Dimensions físiques del producte.
 • Pes: Pes total del producte.
 • Web: Fitxa web del producte.
 • Volum: Volum total del producte.
 • Foto actual: Imatge actual del producte.
 • Nova foto: Per canviar la imatge del producte.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un producte.

Pestanya Fitxers adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Nous fitxers

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577