Configuració

Aquesta aplicació li permet configurar paràmetres i opcions de la suite de gestió.

Formulari de configuració

Aquesta és l'aplicació de configuració, permet canviar o ajustar diferents opcions de la suite de gestió (logos, marques d'aigua, etc ..).

Pestanya General

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració general.

 • Títol de l'aplicació: És el títol que apareix a la part superior al costat de la versió de SaltOS que s'utilitza.
 • Mida dels gràfics en els llistats: Grandària que s'utilitzés en els gràfics dels diferenes llistats.
 • Mida dels gràfics en els formularis: Grandària que s'utilitzés en els gràfics dels diferenes formularis.
 • Cerca notificacions de l'agenda: Cada quant de temps es verificarà si hi ha alguna anotació pendent a l'agenda.
 • Cerca correus nous: Cada quant de temps es verificarà si hi ha correus nous a descarregar del servidor.
 • Comprovar la safata de sortida: Cada quant de temps es verificarà si hi ha nous correus a enviar.
 • Cerca posts nous: Cada quant de temps es verificarà si hi ha nous post a descarregar.
 • Oblidar feeds esborrats: Determina el temps que passés fins que s'esborri totalment el feed de l'aplicació, ajuda a no descarregar informació ja esborrats.
 • Comprovar avís de tancament de sessió: En cas de no marcar "recordar contrasenya en aquest ordinador" a l'inici de sessió. Aquest paràmetre determina cada conte s'ha de comprar si s'ha de tancar la sessió per inactivitat.
 • Avisar el tancament de sessió: Quant de temps abans s'ha d'avisar quan es vagi a tancar la sessió.
 • Indexar fitxers nous: Cada quant de temps es verifiqués si hi ha nou arxius que indexar.

Pestanya Logotip

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració del logotip de l'entitat.

 • Posició i mesures del logotip:
  • X: Eix horitzontal, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
  • I: Eix vertical, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
  • Ample: Ample del logotip en paper, expressat en mil·límetres.
  • Alt: Alt del logotip en paper, expressat en mil·límetres.
 • Fitxers logotip:
  • Fitxer del logo actual: Visualització del logo actual.
  • Nou fitxer (només JPEG): En cas que vulgui canviar el logotip, seleccioneu aquí el nou arxiu, només formats (JPEG).
 • Colors en els documents PDF generats:
  • Línies: Color de les línies que s'utlizan per dibuixar caixes, línies de columnes i de files, etc ...
  • Títols: Color dels títols utilitzats en els documents generats.
  • Textos: Color del text normal que s'utilitzés en els documents generats.

Pestanya Marques d'aigua

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració de les marques d'aigua en els diferents documents tipus que permet generar SaltOS (*).

 • Text: Text a imprimir com marca d'aigua.
 • Posició X: Eix horitzontal, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
 • Posició Y: Eix vertical, distància de la col·locació del logo des de la coordenada 0,0, valor expressat en mil·límetres.
 • Mida: Mida de la lletra.
 • Angle: Angle de desplaçament d'impressió del text, comptant com a punt central d'àncora, el centre del text imprès respecte a l'eix horitzontal de la pàgina.

(*) Actualment SaltOS permet generar els següents documents tipus: Actes, parts, factures, albarans, pressupost, clients, projectes, possibles clients, correu, feeds.

Pestanya Compte de correu

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració del compte de correu generica que s'utilitzarà en SaltOS per enviar mails generats automàticament.

 • Nom: Nom del compte de correu.
 • Mail: Compte de correu.
 • Servidor SMTP: URL del servidor de sortida de correu.
 • Port: Port del servidor.
 • Seguretat: Tipus de seguretat a l'hora de connectar-se al servidor de correu.
 • Usuari: Usuari d'accés al servidor per aquest compte de correu.
 • Clau: Contrasenya d'usuari d'accés al servidor.
 • Utilitza el va enviar asíncron: Determina si s'utilitzarà l'enviament asíncron de correu.
 • Email per al suport tècnic: En cas de no incloure un mail a aquest apartat, tots els bugs reportats s'enviaran directament al projecte SaltOS.

Pestanya Comptabilitat

En aquesta pestanya podreu visualitzar i modificar la configuració general

 • Moneda: Moneda a utilitzar en la suite.
 • Nom de l'impost (es suma): Nom de l'impost a utilitzar, impostos que s'han de sumar a factures.
 • Valor per defecte (només si es fa servir): Valor de l'impost.
 • Nom de l'impost (es resta): Nom de l'impost a utilitzar, impost que s'han de restar en factures.
 • Valor per defecte (només si es fa servir): Valor de l'impost.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de XML
63,525
Línies de PHP
20,365
Línies de JS
14,456
Línies de T2T
3,499
Línies de XSLT
2,646
Línies de SQL
1,755