Incidències

Aquesta aplicació li permet portar un control de totes les incidències ocorregudes a l'empresa.

Llistat d'incidències

En el llistat d'incidències podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica el treball.
 • Usuari: Usuari que obre la incidència.
 • Data: Data i hora de la incidència.
 • Client: Client en el qual s'ha generat la incidència.
 • Projecte: Nom del projecte en el qual s'ha generat la incidència.
 • Incidència: Nom descriptiu del motiu de la incidència.
 • Estat: Estat en què es troba la incidència (Nova, començada, assignada, resolta, revisada, tancada, rebutjada, duplicada, reoberta).
 • Prioritat: Prioritat de la incidència (Alta, normal, baixa).
 • Assignat a: Usuaris involucrats en la incidència.
 • NC: Nombre de comentaris introduïts sobre aquesta incidència.
 • NF: Nombre de fitxers vinculats sobre aquesta incidència.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari d'incidències

Aquesta és l'aplicació d'incidències, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades de les diferents incidències classificats en diferents pestanyes: dades principals, usuaris assignats, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades de la incidència

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de la incidència. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Client: Per enllaçar el client on ha ocorregut la incidència.
 • Projecte: Per enllaçar el projecte en què ha ocorregut la incidència.
 • Prioritat (*): Prioritat de la incidència (Alta, normal, baixa).
 • Nom (*): Nom descriptiu de la incidència ocorreguda.
 • Estat (*): Estat en què es troba la incidència (Nova, començada, assignada, resolta, revisada, tancada, rebutjada, duplicada, reoberta).
 • Descripció (*): Descripció més detallada de la incidència ocorreguda.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar una incidència.

Pestanya Usuari assignat

En aquesta pestanya pot incloure tots els usuaris que estan involucrat amb la incidència.

Pestanya Fitxers adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Nous fitxers

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577