Introducció

Benvingut a SaltOS, la seva solució lliure de Gestió Empresarial que integra les funcionalitats de CRM (administració de la relació amb els clients) i ERP (Planificació de recursos empresarials).

SaltOS li permetrà organitzar i mantenir tota la informació relativa a la gestió de la seva empresa, com a clients, contactes, projectes, pressupostos, factures i molt més. També ofereix la possibilitat de gestionar el seu correu, agenda i Feeds RSS preferits.

Veureu que la interfície de SaltOS és intuïtiva i fàcil d'usar, la qual cosa li permetrà treballar de forma eficient i còmoda.

Benvingut a la Comunitat de SaltOS!

Visió general

SaltOS està compost per una sèrie d'aplicacions o mòduls. Cada aplicació ofereix un funcionalitat concreta dins de les següents categories:

 • Funcionalitats Generals
  • Pàgina d'inici o Dashboard, Accedeixi a la pantalla principal de l'aplicació.
  • Correo electrónico, Llegeixi i envieu correus des d'aquí als seus clients i proveïdors.
  • Agenda de eventos, Anoteu a l'agenda totes les visites i reunions.
  • Gestor de documentos, Tingui agrupada tota la documentació de la seva empresa.
  • Lector de feeds RSS, Segueixi els seus feeds RSS i Atom des d'aquesta aplicació.
  • Favoritos, Gestioni els seus favorits des d'aquí.
  • Textos predefinidos, Creu textos predefinits per usar-los en altres aplicacions.
  • Mi perfil, Canviar les preferències del seu usuari.
  • Soporte técnico, Contacti amb el suport tècnic.
  • Acerca del proyecto SaltOS, Conegui els crèdits, formats suportat pel visor intern, les llicències i altres projectes inclosos en SaltOS. A més pot jugar a Legend of The Bouncing Behold +, Guanyador del 2010 de la competició JS1k + (The JavaScript code Golfing competition).
 • Gestió Comercial
 • Gestió de Projectes
 • Comptabilitat
  • Facturas, Gestioni totes les factures (albarans, cobrades, etc ...)
  • Facturas periódicas, Programi factures periòdiques amb dates de venciment.
  • Proveedores, Gestioni els proveïdors de la seva empresa.
  • Gastos, Controli les despeses i sàpiga si estan liquidats.

Per gestionar la configuració del propi SaltOS existeixen diverses aplicacions:

 • Administració
  • Productos, Defineixi aquí els seus productes per poder vendre'ls
  • Empleados, De d'alta, de baixa o modifiqui empleats.
  • Usuarios, De d'alta, de baixa o modifiqui usuaris.
  • Grupos, Creu grups de treball per als usuaris.
  • Configuración, Canvieu les preferències globals de l'aplicació
 • Tipus
  • Cuentas
  • Epígrafes, Defineixi els epígrafs per a les factures i despeses.
  • Estados, Defineixi els estats possibles d'una incidència, projecte, etc ...
  • Formas de pago, Defineixi formes de pagament per gestionar les despeses.
  • Prioridades, Defineixi les prioritats per a les entrades a l'agenda.
  • Tipos de eventos, Defineixi els tipus d'esdeveniment que necessiti.

Interfície

La interfície gràfica de SaltOS està dividit en 3 seccions:

 • Espai central: en ell trobareu l'aplicació seleccionada amb la seva pestanya d'ajuda.

 • Barra superior: en ella podrà trobar el botó per amagar el menú, l'enllaç al about i la versió actual de SaltOS, el control del lector per veu (si està habilitat) i els botons d'accés ràpid a les diferents aplicacions.

 • Menú zona esquerra: des d'aquí podrà accedir a les diferents aplicacions de SaltOS. Podeu ocultar aquest menú per ampliar l'espai disponible a la pantalla.

Espai central

Al espai central  es mostraran els llistats i formularis de les diferents aplicacions. Per facilitar la visió, la informació es troba agrupada en solapes  o tabs, Per exemple, 'Llistat de clients', 'Opcions de filtre', 'Gràfiques i Estadístiques', a la dreta es troba la solapa d'ajuda. Podeu accedir a les diferents solapes fent clic al nom de cadascuna en la part superior de l'espai central.

Llistats

En la primera es mostra un llistat amb les dades de cada aplicació. A la part superior del llistat trobarà el significat de cada columna així com la possibilitat d'ordinador el llistat en funció del valor d'aquesta. L'ordenació pot realitzar en sentit ascendent o descendent fent clic a les fletxes disponibles a cada columna.

A la primera columna de cada llistat trobarà un element de tipus checkbox  per tal de poder seleccionar tots els registres en un únic clic. També podeu trobar aquest element en cada registre del llistat per poder seleccionar de forma individual. Aquests controls serviran per poder aplicar funcions de manera massiva en el o els registres seleccionats, per exemple esborrar registres o liquidar parts de treball.

En les últimes columnes de cada registre es troben els botons per realitzar accions sobre el registre en qüestió:

 • Veure o consultar
 • Edita.
 • Copia.
 • Exportar en format PDF. más info sobre PDF
 • Mostra registre en el visor intern.
 • Esborrar.

En funció de cada aplicació podrà trobar més funcionalitats com:

En determinades aplicacions trobarà informació addicional  a la part inferior del llistat, per exemple, en l'aplicació de factures trobarà el sumari dels imports de les factura mostrades.

A sobre del llistat es troba el cercador ràpid  en forma de caixa de text. Introduïu aquí el terme buscat i feu clic al botó 'Cerca' per iniciar la cerca. Un cop filtrat el contingut del llistat actual podrà tornar a obtenir tots els registres fent clic al botó 'Reset'.

En funció de l'aplicació trobareu altres botons:

 • Exportar en format Excel
 • Exportar en format PDF
 • Enviar PDF
 • Liquidar
 • etc.

Per crear un nou registre  en l'aplicació actual, per exemple una factura, un client, etc; ha de fer clic al botó que se situa a l'esquerra sobre el llistat.

En zona inferior dreta es troba un selector per configurar la quantitat de registres mostrats en la mateixa pantalla (50, 100, 150, etc.). Al costat dret hi ha els controls per navegar  a la següent pàgina de llistat així com un selector per accedir directament a una pàgina determinada.

Opcions de filtre

La majoria d'aplicacions disposen d'un cercador per filtrar el llistat de registre segons els criteris de l'usuari. Trobareu un cercador simple sobre de llistat de l'aplicació, tal com s'ha descrit en l'apartat anterior. A la pestanya 'Opcions de filtre' es troba un cercador avançat  que li permetrà afinar la recerca en funció dels camps d'informació de l'aplicació.

A la part inferior de la pestanya del cercador ha la possibilitat de guardar les seves paràmetres de la de recerca  per recuperar còmodament a futures recerques.

Per crear un filtre, Seleccioneu i introduïu els criteris de cerca a l'apartat superior, assigneu-li un nom a la caixa de text 'Nom del nou filtre' i feu clic al botó 'Crear'.

Per recuperar un filtre  definit, seleccioneu en el desplegable i feu clic a 'Carregar'. Veureu que el formulari de la recerca recuperarà les opcions definides, per fer la cerca feu clic a 'Cerca'. Si voleu actualitzar un filtre, Cárgelo i modifiqui els paràmetres definits. En acabar feu clic a 'Actualització'. Si voleu esborrar  un filtre definit feu clic a 'Esborrar'.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,634
Línies de JS
11,611
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577