Formes de pagament

Aquesta aplicació li permet portar un control de totes formes de pagament que utilitzi l'entitat.

Llistat de formes de pagament

En el llistat de formes de pagament podrà trobar les columnes més importants del registre:

  • Codi.: Codi numèric que identifica la forma de pagament.
  • Nom: Nom de la forma de pagament.
  • Descripció: Descripció del mètode de pagament.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

  • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de formes de pagament

Aquesta és l'aplicació de formes de pagament, amb la qual podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels formes de pagament classificats en diferents pestanyes: dades principals, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades del forma de pagament

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de la forma de pagament. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

  • Nom (*): Nom del mètode de pagament.
  • Descripció: Descripció del mètode de pagament.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un forma de pagament.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de XML
63,525
Línies de PHP
20,365
Línies de JS
14,456
Línies de T2T
3,499
Línies de XSLT
2,646
Línies de SQL
1,755