Favorits

L'aplicació li permetré emmagatzemar catalogar tots els enllaços favorits que vagi recopilant.

Llistat de favorits

El llistat d'entrades li mostra els darrers favorits agregats.

  • Codi.: Codi numèric que identifica l'enllaç.
  • URL: URL de l'enllaç.
  • Nom: Nom detectat en les capçaleres de la pàgina web.
  • Descripció: Descipción detectada en les capçaleres de la pàgina web.
  • Data: Dia i hora que guardo l'enllaç.

Opcions del llistat

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

Esborrar registre.

Sobre el llistat a més de l'opció normal de cerca, trobareu les següents funcions:

  • Guardat l'enllaç, introduïu l'URL a la caixa de text, després de fer clic al botó de nou favorit, SaltOS detectés les capçaleres de la pàgina per detectar la resta d'informació ..

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577