Favorits

L'aplicació li permetré emmagatzemar catalogar tots els enllaços favorits que vagi recopilant.

Llistat de favorits

El llistat d'entrades li mostra els darrers favorits agregats.

  • Codi.: Codi numèric que identifica l'enllaç.
  • URL: URL de l'enllaç.
  • Nom: Nom detectat en les capçaleres de la pàgina web.
  • Descripció: Descipción detectada en les capçaleres de la pàgina web.
  • Data: Dia i hora que guardo l'enllaç.

Recordeu: Els favorits es poden organitzar arrossegant-los a la carpeta d'usuari que desitgi.

Opcions del llistat

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

Esborrar registre.

Sobre el llistat a més de l'opció normal de cerca, trobareu les següents funcions:

  • Guardat l'enllaç, introduïu l'URL a la caixa de text, després de fer clic al botó de nou favorit, SaltOS detectés les capçaleres de la pàgina per detectar la resta d'informació ..

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
63,525
Línies de PHP
20,365
Línies de JS
14,456
Línies de T2T
3,499
Línies de XSLT
2,646
Línies de SQL
1,755