Estats

Aquesta aplicació li permet portar un control de tots estats que s'utilitzen en les diferents aplicacions.

Llistat d'estats

En el llistat d'estats podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica l'estat.
 • Nom: Nom de l'estat.
 • Aplicació: Aplicació a la qual està vinculada l'estat.
 • Posició: Posició de l'estat respecte a la resta d'estats vinculats amb la seva aplicació.
 • Descripció: Descripció de l'estat, en quins casos s'utilitzen, etc ...
 • Actiu: Si l'estat es pot utilitzar en l'aplicació vinculada.

Opcions del llistat

Sobre cada registre. Podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari d'estats

Aquesta és l'aplicació d'estats, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades dels estats classificats en diferents pestanyes: dades principals, permisos per aplicació, dades sobre les modificacions del registre i assignacions a carpetes.

Pestanya Dades de l'estat

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades de l'estat. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Nom (*): Nom de l'estat.
 • Aplicació (*): Aplicació a la qual està vinculada l'estat.
 • Posició (*): Posició de l'estat respecte a la resta d'estats vinculats amb la seva aplicació.
 • Actiu: Si l'estat es pot utilitzar en l'aplicació vinculada.
 • Descripció: Descripció de l'estat, en quins casos s'utilitzen, etc ...

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar un estat.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Carpetes

Trobareu més informació sobre opcions de carpetes en la ayuda general.


Línies de XML
63,525
Línies de PHP
20,365
Línies de JS
14,456
Línies de T2T
3,499
Línies de XSLT
2,646
Línies de SQL
1,755