Campanyes comercials

Aquesta aplicació li permet portar un control de totes les seves campanyes comercials.

Llistat de campanyes comercials.

En el llistat de campanyes comercials. podrà trobar les columnes més importants del registre:

 • Codi.: Codi numèric que identifica la campanya comercial.
 • Inici: Data d'inici de la campanya comercial.
 • Fi: Data de fi de la campanya comercial.
 • Nom: Nom de la campanya comercial.
 • Estat: Estat en què es troba la campanya comercial. (Planificada, Començada, Cancel·lada, Acabada).
 • NPC: Nombre de possibles clients inclosos en la campanya comercial.
 • NCL: Nombre de clients inclosos en la campanya comercial.
 • NAG: Nombre d'esdeveniments realitzats en la campanya comercial.
 • NPR: Nombre de pressupostos realitzats gràcies a la campanya comercial.
 • NPY: Nombre de projectes realitzats gràcies a la campanya comercial.
 • NC: Nombre de comentaris introduïts sobre aquesta campanya.
 • NF: Nombre de fitxers vinculats amb aquesta campanya.

Opcions del llistat

Sobre cada registre podrà realitzar una sèrie d'accions que estan representades pels següents icones:

 • Consultar / Edita / Suprimeix registre.
 • Descarregar PDF amb les dades del registre. (más info sobre PDF)
 • Mostra dades a través del Visor-PDF.

Opcions de filtre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Formulari de campanyes comercials

Aquesta és l'aplicació de campanyes comercials, amb ella podrà afegir, modificar i visionar totes les dades de les diferents campanyes comercials que es realitzen a l'entitat, la informació està classificada en diferents pestanyes: dades principals, comentaris, fitxer adjunts, dades sobre les modificacions del registre, ...

Pestanya Dades de la campanya

En aquesta pestanya podrà visualitzar i modificar les principals dades sobre la campanya. A continuació li relacionem tots els camps d'informació.

 • Nom (*): Nom comercial de la campanya comercial.
 • Estat (*): Estat en què es troba la campanya comercial.
 • Inici (*): Data d'inici de la campanya comercial.
 • Fi (*): Data de fi de la campanya comercial.
 • Descripció: Breu descripció de la campanya comercial.

(*) Camps obligatoris a l'hora de crear o modificar una campanya.

Pestanya Nous comentaris

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Comentaris

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Nous arxius adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Arxius adjunts

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.

Pestanya Dades del registre

Trobareu més informació sobre opcions de filtre dels llistats a la ayuda general.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,637
Línies de JS
11,620
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577