02/08/2019

Canvi de DDNS de NO-IP ha Duck DNS

Free Software, GNU, DDNS

Josep Sanz

Aquesta nit hem fet el canvi del sistema de DDNS que fem servir en el projecte SaltOS, hem deixat d'utilitzar el servei de NO-IP i l'hem migrat cap al servei que ofereix Duck DNS.

La principal diferència és que a NO-IP, cada 22~23 dies s'ha d'accedir a la seva aplicació per renovar el servei. Generalment s'encarreguen d'enviar un correu de tipus recordatori amb un link per facilitar la tasca, però en alguna ocasió no hem rebut aquest correu i se'ns ha bloquejat el servei, perdent l'accés al sistema de demos que tenim.

Després de diverses proves, hem pogut constatar que el servei de Duck DNS també és bo i que a més permeten l'automatització (com NO-IP) del sistema que actualitza la IP en cas de canvi d'IP per part de l'ISP.

Per això, es va planificar la migració del servei per fer-ho de forma escalada i després d'alguns dies de proves i canvis menors, hem fet la migració total del servei i ja hem donat de baixa el nostre compte de NO-IP.

Gràcies a NO-IP per aquests anys de servei i gràcies a Duck DNS per ser el nostre nou proveïdor de DDNS.

Més info:


Línies de XML
63,549
Línies de PHP
14,973
Línies de JS
14,452
Línies de T2T
3,499
Línies de XSLT
2,640
Línies de SQL
1,679