07/02/2021

Com fer servir la darrera versió de MariaDB 10.5.8 i Mroonga 10.11 en Debian Buster

MariaDB, Mroonga, Debian

Josep Sanz

A continuació vaig a explicar com instal·lar MariaDB 10.5.8 amb Mroonga 10.11 a Debian Buster, per a això s'ha d'instal·lar els repositoris de MariaDB i Groonga, també poso alguns enllaços amb documentació del que s'explicarà a continuació:

El primer és instal·lar els repositoris tal com està documentat en el primer i segon enllaç per poder instal·lar MariaDB 10.5.8 i les llibreries de Groonga dels repositoris oficials de cada projecte.
 
sudo apt install mariadb-server
apt install groonga-normalizer-mysql libgroonga-dev libgroonga0

Amb això, ja tindrem instal·lat MariaDB 10.5.8 i les llibreries de Groonga.

Si volem instal·lar el plugin de Mroonga usant el paquet que hi ha disponible, hem de fer un "apt install mariadb-plugin-mroonga", això ens instal·larà la versió disponible, que actualment és la 7.07, per poder usar la ultima versió, la 10.11 , l'única solució és compilar el plugin manualment i obtenir el fitxer ha_mroonga.so que és el fitxer binari de l'connector que es vol actualitzar.

Per compilar el plugin de mroonga descarregat directament del web del projecte Mroonga, cal disposar de les fonts de la versió que s'està fent servir del MariaDB i el directori de compilació del MariaDB que s'està fent servir, aquest requeriment es degut a que es necessita el fitxer libpeftschema.a per compilar el plugin de Mroonga, de manera que s'han de seguir els següents passos:

1) El primer pas és descarregar i compilar MariaDB 10.5.8
 
apt source mariadb-10.5
cd mariadb-10.5-10.5.8+maria~buster
dpkg-buildpackage -rfakeroot -Tbuild
cd ..

La primera línia ha de descarregar el codi font del MariaDB 10.5.8 que estem fent servir i la tercera línia ha de compilar MariaDB en el directori builddir, que és el que necessitem per compilar posteriorment Mroonga.

2) El següent pas és descarregar Mroonga i compilar el plugin:
 
wget https://packages.groonga.org/source/mroonga/mroonga-10.11.tar.gz
tar xvzf mroonga-10.11.tar.gz
cd mroonga-10.11/
./configure \
--with-mysql-source=../mariadb-10.5-10.5.8+maria~buster/ \
--with-mysql-config=../mariadb-10.5-10.5.8+maria~buster/builddir/scripts/mysql_config \
--with-mysql-build=../mariadb-10.5-10.5.8+maria~buster/builddir/
make
cd ..

Un cop acabat això, hem de tenir en el directori .libs el fitxer ha_mroonga.so.0.0.0 que és el plugin compilat.

3) El següent pas és copiar el fitxer de el plugin a directori de plugins de MariaDB i activar el plugin:
 
sudo cp .libs/ha_mroonga.so.0.0.0 /usr/lib/mysql/plugin/ha_mroonga.so
sudo cp data/install.sql /usr/lib/mysql/plugin/
sudo cp data/uninstall.sql /usr/lib/mysql/plugin/
cat /usr/lib/mysql/plugin/install.sql | mysql -uroot -p
echo "show engines;" | mysql -uroot -p -t
echo "show variables like 'mroonga%';" | mysql -uroot -p -t

Les primeres tres línies copiaran el plugin + 2 scripts SQL que afegeixen i treuen el plugin del MariaDB, la quarta línia executa l'script de registre del plugin per instal·lar-lo i les dues últimes línies simplement comproven que s'ha instal·lat el plugin correctament.


Nota: he provat que tot l'anterior funciona també per a la versió de mroonga 11.00, simplement n'hi ha prou amb canviar 10.11 per 11.00 i voila.


Línies de XML
60,895
Línies de PHP
18,634
Línies de JS
11,611
Línies de XSLT
2,498
Línies de CSV
1,919
Línies de CSS
577